TASARI GEOMETRİ KURSU
Tasarı geometri, uzay problemlerinin çözümü ve bunların düzlem yüzeyler üzerinde grafik olarak gösterilmesini sağlayan yöntemleri içeren bir bilimdir. Tasarı geometri üç boyutlu olan cisimlerin bir düzlem üzerine çizilerek gösterilmesi tekniğidir.
Tasarı geometri, teknik resim okuyanlar için gerekli olan tamamlayıcı bir bilim dalıdır denilebilir.
Teknik resmin tüm esasları izdüşüm kurallarından alınmıştır. Herhangi bir aygıttı tasarlama, proje haline koyma ve de yapıp meydana çıkarma, hep teknik resim sayesinde olabilmektedir. İzdüşüm kuralları ise tasarı geometriye dayandığından teknik resmi, tasarı geometri ortaya çıkarmıştır da denir. Teknik resim ve tasarı geometride kullanılan izdüşüm kuralları aynı temele dayandığından bu iki bilim dalı aslında ayrı düşünülemez. İyi bir teknik resim bilgisine sahip olmak için önce tasarı geometriyi çok iyi bilmek gerekir.
Diğer yandan günümüzde, pek çok tesisin bir kısım üniteleri sac-metal konstrüksiyonlarından oluşmaktadır. Kaynaklı birleştirmelerin kullanım alanları, petro-kimya tesisleri, ısıtma-havalandırma grupları, çimento fabrikaları, pek çok işletmede kazan ve sıvı tankı gibi araçların yapımı yaygınlaştıkça, tasarı geometrinin başlıca konularını teşkil eden arakesit ve açınım konularının önemi giderek artmış bulunmaktadır. Bu tür tesislerdeki çeşitli üniteler, genel olarak, bir takım geometrik cisimlerin bir araya getirilip bir bütünün oluşturulmasıyla ortaya çıkarlar.
Arakesitli parçaların yapım resimleri çizilirken, parçaların bu arakesitlerini gerektiğinde de açınımlarını çizmek ve ölçülerini de belirtmek kaçınılmaz olur. O halde, yapım resimlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde başarılı olunması için tasarı geometri konu ve kurallarının çok iyi kavranması gereği, kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor.
Tasarı geometri bilgisine sahip olan bir kişi, tüm çalışmalarında hem zaman hem de ekonomi yönünden büyük kazançlar sağlar. Çünkü daha önce de değinildiği gibi teknik resimle tasarı geometride karşılaşılan ve kullanılan iz düşüm yöntemleri aynı temele dayandığı için, teknik resimde üç boyutlu bir parçanın detaylarının analizi yapılırken, bu detayların grafik olarak iki boyutlu yüzeyler üzerinde gösterilmesinde kullanılan prensipler, tasarı geometri yöntemlerinin uygulanmasıyla kolayca bir çözüme kavuşturulabilirler.
Tasarı geometri kurallarının içinde en önemlisi Dik İzdüşüm yöntemidir. Pek çok teknik konunun çözülmesinde uygulanan dik izdüşüm yöntemi bir çeşit teknik yazışma yolu olup, tasarı geometrinin, üzerinde en çok durduğu bir konudur.
Web sitemizde sizlere yararlı olacağını düşündüğümüz iz düşüm konusuna geniş yer verilmiştir. Derslerimizde de; aynı yönde, iz düşüm metotları öncelikli konu olarak ele alınmaktadır. Özel öğretim metotlarıyla iz düşüm mantığı öğrenci arkadaşlarımıza kazandırılmaktadır.
Tasarı Geometri Kurs İçeriği:
İzdüşüm tanımı, çeşitleri, temel izdüşüm düzlemleri, cisimlerin temel izdüşümleri, çoklu izdüşüm düzlemleri, dik izdüşüm kuralları,
NOKTALAR
Noktanın izdüşümü, noktanın izdüşümlerinin diedr ve epürde gösterilmesi, iz düşüm düzlemleri üzerindeki noktaların izdüşümü, iki noktanın aynı izdüşüm düzlemlerindeki iz düşümleri, dört iz düşüm bölgesindeki noktaların izdüşümleri, yardımcı izdüşüm yöntemi, noktanın birinci yardımcı izdüşümü,
DOĞRULAR
Doğruların izdüşümleri, doğruların çeşitleri, doğruların tam boyları, doğruların temel izdüşüm düzlemleriyle yaptığı açılar, doğru üzerinde ve dışında bulunan noktalar, kesişen doğrular, aykırı doğrular, kırık çizgiler,
DÜZLEMLER
Düzlemlerin izdüşümleri, düzlemlerin gösterilmesi, düzlemlerin uzaydaki konumlarına göre sınıflandırılması, düzlemler üzerinde bulunan nokta ve doğruların izdüşümleri, üzerindeki doğrular yardımıyla düzlemlerin çizilmesi, özel düzlemlerin temel izdüşüm düzlemleriyle yaptığı açılar,
CİSİMLER
Cisimlerin tanımı, cisimlerin iz düşümleri, cisimlerin üzerinde bulunan noktalar ve doğruların izdüşümleri,
ÇOKLU YARDIMCI İZDÜŞÜM
Çoklu yardımcı izdüşüm gerekliliği, elde edilmesi, gelişigüzel doğruların nokta görüntüsü, bir doğru ile dışındaki nokta arasındaki uzaklığın bulunması, düzlemlerin çizgi görüntülerin, gelişi güzel düzlemlerin açıları, düzlemlerin gerçek büyüklükleri, doğruların izleri, gelişigüzel doğruların izleri, düzlemlerin izleri...
DELME NOKTALARI
Görünürlük saptama, görünürlük prensipleri, delme noktasının bulunması, yardımcı izdüşüm yöntemi, düzlem geçirme yöntemi, gerçek yerinin bulunması, özel haller,
DÜZLEMLERİN KESİŞMELERİ
Arakesitler, yardımcı izdüşüm yöntemi, düzlem geçirme yöntemi, kesme düzlemleri yöntemi, düzlemler arasındaki açılar, düzlemle doğru arasındaki açı,
PARALELLİK
Paralelliğin temel kuralları, özel konumlu paralel doğrular, tam boy veren özel konumlu paralel doğrular, nokta görüntüsü veren özel konumlu paralel doğrular, gelişi güzel konumlu paralel doğrular ve tam boyları, doğrularda paralellik kontrolü, paralel doğrular arasındaki uzaklık, bir düzlemde paralel iki doğrunun saptanması, paralel düzlemler, düzlemlerde paralelliğin saptanması, paralel düzlemler arasındaki uzaklık, düzleme paralel doğrular, bir düzleme paralel doğru çizmek, doğruya paralel düzlemler,bir düzleme dışındaki bir noktadan paralel doğrular çizmek, aykırı iki doğruya paralel düzlemler,
DİKLİK
Temel kavramlar, birbirine dik doğrular, bir noktadan doğruya dik çizmek, bir noktadan düzleme dik çizmek, birbirine dik düzlemlerin çizilmesi, bir düzleme dik doğrunun çizilmesi, aykırı doğrulara ortak dik çizilmesi, bir doğruya dik düzlem çizmek, bir doğrunun herhangi bir düzlemdeki izdüşümü, aykırı iki doğrunun temel izdüşüm düzlemlerinin birisi ile olan belli açıdaki en kısa doğru ile birleştirilmesi,
DÖNDÜRME YÖNTEMİ
Temel kavramlar, döndürme yöntemi ile bir noktanın düzlem üzerinde taşınması, döndürme yönteminin hangi düzlemde uygulanacağının saptanması, doğruların döndürülmesi ve tam boylarının bulunması, doğruların tam boyları, düzlemlerin gerçek büyüklükleri, gelişigüzel doğruların temel izdüşüm düzlemleriyle yaptığı açıları, gelişigüzel düzlemlerin açıları, uzaydaki düzlemle doğru arasındaki gerçek açının bulunması, cisimlerin döndürülmesi, yalın döndürme yöntemi, birleşik döndürme yöntemi,
DÜZLEMLERLE CİSİMLERİN KESİŞMESİ
Silindirin eksenine dik olarak kesilmesi, silindirin eksenine paralel olarak kesilmesi, silindirin tabana eğik olan düzlemle kesilmesi, koninin tabana paralel olarak kesilmesi, koninin tepe noktasından geçen eksene eğik düzlemle kesilmesi, koninin ana doğrusuna paralel olan düzlemle kesilmesi, koninin tabana eğik olan düzlemle kesilmesi, kürenin eksenine paralel olarak kesilmesi, kare piramidin çeşitli kesitleri, düzlemlerle cisimlerin kesişmesiyle meydana gelen ara kesitlerin bulunması (yrd. İzdüşüm yöntemi ve düzlem geçirme yöntemi), doğru ile cismin delme noktaları (kesme düzlemleri yöntemi), arakesitlerin oluşumu (döndürme yöntemi), açınımlar ve arakesitler ile ilgili örnekler...